כיצד תקבעו את ציון מבחן הסף לעובדים שהכשרתם?

אתם ממונים על הבטיחות ועוסקים גם בהדרכה. הארגון דורש מכם מסירת מידע והדרכת עובדים,
וקיבלתם את תפקיד בונה הדרכה בעזרת לומדה.

נעזרתם בחברה חיצונית לבנייתה וכעת עליכם
להחליט מהו ציון הסף – בו המשתתף יקרא "עובר"

איך ולפי מה מחליטים את ציון הסף? 

כששוחחתי עם צביקה , מארגון גדול בארץ
שבנה לומדה בנושא בטיחות בעבודה הוא אמר
כי החליט על ציון 80 כרף ראשוני ואם יראה
שקשה לנבחנים להגיע לציון זה אז יעשה התאמה.

"זו נקודת מוצא טובה, עניתי.
אך לפי מה בחרת 80?"
אמר - שלפתי משהו הגיוני.

יש דרך להחליט על ציון הסף לבדיקת אפקטיביות בהדרכה, וזה לא משהו שמנחשים, אפשר ממש לחשב זאת. הנה הדוגמה:

נניח ויש במבחן 10 שאלות אמריקאיות
ונניח שכדי לקבל 100% במבחן כל שאלה שווה 10 נקודות.

שלב א'
דרג את השאלות בסדר עדיפות מ 1-10

שלב ב'
דרג את כל השאלות לפי 3 פרמטרים:
1.הכרחי וחיוני שיענה נכון
2.חיוני אם יענה נכון אך לא הכרחי
3.לא הכרחי ולא ממש חיוני, אך נחמד אם ענה נכון

שלב ג'
הצלב בין הנתונים.
זאת אומרת, החסר את הנקודות של הפרמטרים הלא חיוניים ושל הלא עדיפים והרי לך ציון הסף.

שיטה זו טובה באופן כללי - גם לנושאי קבלת החלטות.

לקביעת יעוץ עסקי - צור קשר